Çapalama

 

Ülkemizde oldukça geniş bir şekilde üretimi yapılan, ekonomik değeri yüksek kültür bitkilerinin en sağlıklı gelişebilceği şartları sağlamak için bitki sıra araları ve sıra üzerinde uygun alet ve makinelerle yapılan; toprağı yarmak, parçalamak ve kabartmak için yabancı ot mücadelesi amacıyla yapılan yüzeysel toprak işleme metoduna "ÇAPALAMA" diyoruz.

 

 

 

Çapa Alet Ve Makinelerinden Sağlanan Faydaları

Bakım işlerinin en önemlilerinden olan çapalama işlemlerinin en önemlilerinden olan çapalama işlemlerinin uygun alet ve makinelerle kullanılarak yapılmasının sağlayacağı faydaları şöyle özetliyebiliriz.

-> Tarlanın yabancı otlardan temizlenmesinde çok büyük rol oynarlar.

-> Bitkilerin su ihtiyacını geçiktirerek sulamadan büyük ölçüde tasarruf sağlarlar.

-> Toprağın yapısını incelterek tavın uzun süre muhafaza edilmesini sağlar ve gelişmesine yardımcı olarak verimi arttırırlar.

-> Toprağın havalanmasını, güneşle temasını sağlayarak bitki köklerinin gelişmesine yardımcı olarak verimi arttırırlar.